KBO

Twee maal per week zijn een groot aantal van de leden van de KBO bij ons in Parola aanwezig voor een gezellige middag. Verschillende activiteiten worden er dan ontplooit. Op dinsdag en op vrijdagmiddag is het vast prik voor veel leden op Parola te bezoeken. Ontmoeten en gezelligheid staan hoog in het vaandel. Tevens is er al sinds enige tijd senioren gym op maandagochtend in de grote zaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Persoons:  a.persoons@ziggo.nl

Of kijk op de site van de KBO Zuid Holland

Historie Senioren Club KBO Ter Aar

De historie van de KBO afdeling Ter Aar gaat terug naar 1994. Buiten een stroef draaiende KBO Rijn en Venen bestond er geen belangenorganisatie voor ouderen. Ter Aar kende voor 1994 een lokale Soos in Aardam en een Langeraar. Beide organiseerden wel wekelijks ontmoetingsmiddagen voor ouderen maar onthielden zich verder van belangenbehartiging van – en informatieverstrekking aan ouderen. Gestimuleerd door KBO Zuid Holland werd in 1994 de KBO afdeling Ter Aar opgericht.

Hiervoor werd de heer Piet Verhoef benaderd en hij nam ook het voorzitterschap voor zijn rekening. De doelstelling van de oprichting was, een breder activiteitenprogramma voor ouderen In Ter Aar en behartiging van seniorenbelangen In Ter Aar. De afdeling kende een gestage groei in de loop der jaren en heeft momenteel 550 leden. De seniorenclub kent momenteel diverse activiteiten zoals twee maal per week een ontmoetingsmiddag met o.a. bridge en koersbal, een maal per maand een informatiemiddag. Zij geeft computercursussen voor beginners en gevorderden, conversatie Engels, een zangkoor, een (volks) dansgroep en start in januari met bewegen voor ouderen.

Voor deze activiteiten beschikt de Senioren Club over een eigen Honk en maakt gebruik van Parola. Voor wat betreft de belangenbehartiging, de KBO afdeling Ter Aar was initiatiefnemer voor een seniorenadviesraad in de oude gemeente Ter Aar. Op dit moment heeft de afdeling zich geconformeerd met en heeft zij vertegenwoordiging in het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop ( PGSN). De KBO afdeling Ter Aar is ook vertegenwoordigd in de WMO Adviesraad in de gemeente Nieuwkoop.

Leden van de Senioren Club KBO Ter Aar hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de collectieve overeenkomst zorgverzekering met het Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid wat een aanzienlijke korting geeft op de premie.

Vragen? Bel ons:

             0172 65 38 56
          info@partycentrumparola.nl
Langeraarsweg 37
2461 CE   LANGERAAR

Contact:

0172 65 38 56
info@partycentrumparola.nl
Langeraarsweg 37
2461 CE LANGERAAR

Schuiven naar boven